PÄIHDERIIPPUVUUS

Päihderiippuvuus on sairaus

Päihderiippuvuus on luokiteltu sairaudeksi Maailman terveysjärjestö WHO:n luomassa ja Suomessakin käytössä olevassa ICD-10 tautiluokituksessa. Riippuvuuteen sairastuttuaan henkilö menettää kyvyn kontrolloida päihteidenkäyttöä ja käyttö on pakonomaista sen negatiivisista seurauksista huolimatta. Riippuvuuteen sairastunut henkilö käyttäytyy arvomaailmansa vastaisesti, josta johtuen päihderiippuvainen kokee häpeän ja syyllisyyden tunteita. Masentuneisuus, ahdistuneisuus ja unettomuus ovat yleisiä päihderiippuvuuden oireita. Edellä mainitun kaltainen oirehtiminen on päihderiippuvaisille usein seurausta päihderiippuvuudesta, jota tulisi käsitellä ja hoitaa alkuperäisenä sairautena eikä oireena jostain muusta. Sairauskäsityksen myötä poistuu häpeä, joka mahdollistaa toipumisen ja päihderiippuvuuden käsittelemisen sairautena muiden joukossa.

Sairaus on sama riippumatta päihteestä

Päihderiippuvaisen ihmisen käytös ja sairauden kulku ovat samanlaisia riippumatta siitä, onko päihde alkoholi, laittomat huumeet vai huumaavat lääkeaineet. Edellä mainittujen aineiden sekakäyttö on yleistä ja alati kasvava ongelma. Hoidon kannalta tämä tarkoittaa sitä, että päihderiippuvaista ei voi hoitaa korvaamalla päihde toisella päihteellä.

Arviot päihderiippuvaisten määrästä Suomessa vaihtelevat, yleisesti heitä arvioidaan olevan 400 000-500 000, kymmenisen prosenttia suomalaisista. Yhteiskuntaluokalla, ammatilla tai koulutustaustalla ei ole merkitystä sairastumisen kannalta.

Apua päihderiippuvaiselle sekä hänen läheisilleen on olemassa

Me Minnesota Kainuussa olemme omakohtaisesti kokeneet, miten kokonaisvaltainen sairaus päihderiippuvuus on ja mitä se tekee ihmiselle, hänen perheelleen ja koko lähipiirin elämälle. Me olemme kaikki toipuneet päihde- tai läheisriippuvuudesta ja siitä ahdistuneisuudesta ja toivottomuudesta, jota päihteet riippuvaiselle ja hänen lähipiirilleen aiheuttavat. Me uskomme, että jokaisella päihderiippuvaisella ja hänen läheisillään on paitsi mahdollisuus niin ennen kaikkea myös oikeus toipua. Sairastuttuaan avun hakeminen on ensimmäinen askel kohti vapautumista. Toipuminen päihde- ja läheisriippuvuudesta on mahdollista.