LÄHEISET

Läheiset

Päihderiippuvuus vaikuttaa kaikkiin, jotka elävät päihderiippuvaisen rinnalla. Perhe, ystävät, sukulaiset ja työtoverit ovat sairauden vaikutuspiirissä. Päihderiippuvuus aiheuttaa voimakasta häpeää, syyllisyyttä, vihaa ja jopa psykosomaattisia oireita läheisissä. Vaikutukset varsinkin päihderiippuvaisen lapsiin näkyvät usein myös heidän myöhemmässä elämässään. He kokevat usein selittämätöntä syyllisyyttä, riittämättömyyden tunnetta ja pahaa oloa, ymmärtämättä mistä nämä tunteet johtuvat.

Riippuvuuteen sairastunut ei tunnista omaa tilaansa. Kieltäminen on puolustusmekanismi, joka estää päihderiippuvaista näkemästä kokonaisuutta ja saa hänet valehtelemaan itselleen sekä läheisilleen.

Päihderiippuvuus vaikuttaa henkilön käyttäytymiseen silloinkin, kun hän ei ole päihteiden vaikutuksen alainen. Samat käytösmallit säilyvät ja jopa voimistuvat, vaikka päihdettä ei ole käytetty. Tämän vuoksi pelkkä päihteenkäytön lopettaminen ei ratkaise koko perheen ongelmia, vaan päihderiippuvaisen on havahduttava näkemään tilansa kokonaisvaltaisesti. Yhtä tärkeää on hoitaa päihderiippuvaisen perhettä. Läheisten on käytävä läpi tuntemuksensa, millaista on elää päihderiippuvuuden vaikutuspiirissä: pettymykset, epätoivo ja riittämättömyyden -tunteet, jotka ovat syntyneet turhista auttamisyrityksistä.

Päihderiippuvuus sairastuttaa koko perheen tunneilmaston ja on siten koko perheen sairaus. Läheisiin, jotka rakastavat päihderiippuvaista, hänen sairautensa vaikuttaa eniten. Heistä tulee helposti läheisriippuvaisia. Läheiset reagoivat päihderiippuvaisen käyttäytymiseen ja yrittävät hallita hänen päihteiden käyttöään. He saattavat olla jatkuvasti jännittyneitä, pelokkaita ja vihaisia, mikä vaikuttaa negatiivisesti ajatuksiin ja käyttäytymiseen. Päihteidenkäytön aiheuttamat seuraukset alkavat näkyä perheenjäsenten käytöksessä vasta kun riippuvuus on jo puhjennut. Perheenjäsenet alkavat tiedostamattaan omaksua tyypillisiä alkoholistiperheen roolimalleja kyetäkseen jatkamaan elämistä perheessä.

Perheenjäsentenkin on tiedostettava omat käytösmallinsa, jotka ovat kehittyneet päihdeongelmaisen rinnalla eläessä. Perheen on mahdollista toipua, vaikka riippuvainen jatkaisi päihteiden käyttöä. Tämä kuitenkin vaatii sitä, että riippuvainen on jätettävä yksin ja perheenjäsenten on työskenneltävä aktiivisesti oman toipumisensa eteen.

Voidakseen toipua itse ja auttaakseen päihderiippuvaista, on läheisen otettava vastuu omasta toipumisestaan. Läheisen on myönnettävä voimattomuutensa päihderiippuvaisen suhteen ja tunnistettava läheisriippuvuuden oireet kuten kontrolloinnin ja manipuloinnin tarve.

Läheisriippuvuus vaatii hoitoa, jota varten meillä on erillinen toipumiskokonaisuus läheisille.