PÄIHDEHOITO

Päihdehoito

Minnesota Kainuun päihdehoito on toipumiskeskeinen, 12 askeleen ohjelmaan perustuva kokonaisuus päihderiippuvaiselle ja hänen läheisilleen. Tämä tarkoittaa sitä, että päihderiippuvainen keskittyy pöihderiippuvuudesta toipumiseen lääkkeettömästi, kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti. Tavoite on päihderiippuvaisen ja hänen läheisensä toipuminen vapauttavana oppimisprosessina. Kokonaisuus kestää yhteensä vuoden ja toimii päihteestä riippumatta, eli palvelumme sopii niin alkoholi-, lääke- kuin huumeriippuvaisille tai näiden yhdistelmille eli sekakäyttäjille. Koko henkilökuntamme omaa toipumiskokemuksen päihde- tai läheisriippuvuudesta.

Perusjakso

Päihderiippuvainen aloittaa hoidon perusjaksolla, joka tarkoittaa 28-35 vrk intensiivijaksoa hoitokeskuksessa. Perusjaksolla keskitytään todellisuusterapiaan vertaisryhmässä, eli käydään päihdeterapeutin johdolla läpi päihteiden käytön vaikutuksia omaan sekä läheisten elämään. Vertaistuen merkitys on äärimmäisen tärkeä. Perusjaksolla päihderiippuvaiselle ominainen valehtelu ja asioiden kaunistelu loppuu. Perusjaksoon kuuluu läheisviikonloppu, joka keskittyy nimensä mukaisesti päihderiippuvaisen läheisiin ja heidän toipumisensa aloittamiseen.

Jatkoryhmä

Perusjakson jälkeen päihderiippuvainen aloittaa jatkoryhmän, joka tarkoittaa vertaisryhmätapaamista kerran viikossa 11 kuukauden ajan (48 kertaa). Jatkoryhmässä opetellaan normaalia, päihderiippuvaiselle uutta, raitista elämää. Käydään läpi iloja, suruja ja yleensä uuden elämäntavan aiheuttamia tuntemuksia. Läheisviikonlopusta alkanut läheisten toipuminen jatkuu, joka tarkoittaa läheisten oikeutta jatkoryhmään.

Lisäpäivät ja lisäviikko

Perusjakson jälkeen päihderiippuvainen voi tulla hoitokeskukseen maksuttomille lisäpäiville tai lisäviikolle, joka tarkoittaa osallistumista kaikkeen ohjelmaan perusjaksolla olevien potilaiden kanssa. Perusjakson käyneet raittiit päihderiippuvaiset ovat toivottuja vieraita perusjaksolla olevien toipilaiden keskuudessa. Minnesota Kainuu arvostaa toipumisen eri vaiheissa olevien päihderiippuvaisten keskinäisen vertaistuen erittäin korkealle.

Palvelukokonaisuuden sisältö päihderiippuvaiselle:

 • Hoidontarpeen arviointi.
  (Lääkäri, päihdeterapeutti, hoitoon tulija, ja tarvittaessa hoitoon
  ohjaaja.)
 • Lääkärintarkastus
 • Sairaslomatodistus
 • Perusjaksolla päihdeterapiaa (ma-pe 08-16)
 • Perusjaksolla vertaisryhmä (2h päivittäin)
 • AA / NA käyntejä (4 kertaa)
 • Majoitus ja ruoka
 • Perusjakson aikana mahdollisuus 2vrk lomaan
 • Jatkoryhmässä vertaisterapiaa 11kk (48 kertaa)
 • Perusjakson käyneelle raittiille potilaalle maksuton lisäpäivä ja -viikko oikeus
 • Todistus käydystä perusjaksosta ja jatkoryhmästä

Läheisviikonlopun sisältö läheiselle:

 • Infotilaisuus päihderiippuvuudesta (perjantaina)
 • Läheisohjausta ryhmässä (lauantaina ja sunnuntaina)
 • Osallistumisoikeus jatkoryhmään 11 kk (48 kertaa)
 • Todistus käydystä läheisviikonlopusta